Home > > Nederlandse reisdocument HomeHome    PrintPrint    SitemapSitemap    ContactContact

Nederlandse reisdocumenten

Een geldig paspoort of een geldige Nederlandse identiteitskaart is nodig om te reizen in het buitenland. Het is dus niet toegestaan om te reizen met een verlopen reisdocument. Ook als u het reisdocument gebruikt om u te legitimeren dient u een geldig reisdocument te tonen.

Hieronder vindt u informatie over het verkrijgen van diverse reisdocumenten.

Nationaal paspoort, zakenpaspoort, kinderpaspoort, Nederlandse identiteitskaart

Het aanvragen van een reisdocument kost geld. Wij geven u een overzicht:

 • nationaal paspoort Ä 58,40 (vanaf 16 jaar)
 • zakenpaspoort Ä 64,30
 • kinderpaspoort Ä 43,20 (van 0 tot en met 15 jaar)
 • Nederlandse identiteitskaart Ä 50,40 (vanaf 0 jaar)

U kunt de kosten in contanten voldoen bij het indienen van de aanvraag. Pinbetalingen zijn alleen mogelijk met Belgische bankkaarten (geen proton- of kredietkaarten).
Een Nederlandse identiteitskaart mag naast een paspoort worden aangevraagd.
Elke aanvrager (dus ook een kind) dient persoonlijk op het consulaat-generaal te verschijnen.

Wat heeft u nodig voor een aanvraag?

Voor de aanvraag van ťťn van bovengenoemde reisdocumenten dient u in ieder geval de volgende originele stukken mee te nemen:

 • Het huidige paspoort of de Nederlandse identiteitskaart
 • Bij verlies of vermissing van het huidige reisdocument: proces-verbaal van politie inzake vermissing
 • Bij een allereerste aanvraag(er is nog nooit beschikt over een reisdocument), of als bijschrijving van een ander: een recent enorigineel uittreksel uit het geboorteregister, niet ouder dan 6 maanden. Een uittreksel waarop staat vermeld dat het is bestemd voor sociale of bestuurlijke doeleindenwordt nietgeaccepteerd
 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier (aanwezig op het consulaat-generaal of tedownloaden bij paspoortaanvraagformulier)
 • De geldige Belgische verblijfskaart en die van beide ouders in geval van kinderpaspoorten of bijschrijvingen
 • Bij vermelding van de naam van de partner in het reisdocument (dit is vrijwillig): huwelijksakteof partnerregistratie, alleen indien de naam nog niet vermeld staat in het huidige reisdocument. Indien de naam van de overleden partner moet worden vermeld, is de overlijdensakte benodigd. Beide documenten mogen niet ouder zijn dan 6 maanden
 • Een kleuren pasfoto. Meer informatie over de voorwaarden waaraan een pasfoto moet voldoen, vindt u op www.paspoortinformatie.nl

Minderjarigen en ouderlijk gezag:
Bij een paspoortaanvraag voor minderjarigen (tot en met 17 jaar) is schriftelijke toestemming van het ouderlijk gezag (vader en moeder, dan wel de personen die het gezag uitoefenen) vereist.

 • Bij een Nederlandse identiteitskaart is schriftelijke toestemming van het ouderlijk gezag vereist tot het kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt
 • Een schriftelijke toestemming wordt gegeven door het ondertekenen van het aanvraagformulierof het overhandigen van een handgeschreven, ondertekende volmacht
 • De paspoorten of (indien niet wordt beschikt over een paspoort) de Nederlandse identiteitskaarten van de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen zijn benodigd.

Hierbij dient het ouderlijk gezag te worden aangetoond. Dit doet u door een van de volgende originele documenten te overhandigen:

 • Uittreksel van de huwelijksakte, niet ouder dan 6 maanden (Let op: trouwboekjes worden niet meer geaccepteerd)
 • Gewaarmerkte kopie van echtscheidingsdocumenten(op te vragen bij de betreffende rechtbank) waaruit blijkt wie het ouderlijk gezag heeft over het minderjarige kind. De gerechtelijke uitspraak dient niet meer voor hoger beroep, verzet of cassatie vatbaar te zijn en dus 'kracht van gewijsde' te hebben, dan wel door verklaringen van berusting onherroepbaar en definitief te zijn gemaakt
 • Adoptiepapieren van een Nederlandse rechtbank
 • Akte van erkenning waaruit blijkt dat de moeder heeft ingestemd met de erkenning.

Buitenlandse akten zijn alleen rechtsgeldig indien deze zijn gelegaliseerd door de Nederlandse vertegenwoordiging in het land waar de documentenzijn afgegeven. Voormeer informatie raadpleegt u de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Wat u verder nog dient te weten

 • De afhandelduur van het nieuwe reisdocument bedraagtminimaal 10 werkdagen (u kunt aan de vermelde 10 dagengeen rechten ontlenen)
 • Het nieuwe reisdocument kan aangetekend worden opgestuurd naar uw woonadres in BelgiŽ. Daarvoor wordt een bijdrage in de portokosten gevraagd van Ä 6,50.
 • Een paspoort is wereldwijd geldig.
 • Een Nederlandse identiteitskaart is geldig voor Andorra, BelgiŽ, Cyprus, Denemarken,Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-BrittanniŽ, Hongarije, Noord Ierland, Ierland, ItaliŽ, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal (incl. Madera en de Azoren), San Marino, Slowakije, Slovenie, Spanje (incl. de Canarische eilanden), Tjechie, Turkije, IJsland, Zweden en Zwitserland.
 • In zeer urgente gevallen kan een nooddocument (kosten Ä 42,80) worden verstrekt, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De geldigheidsduur van een nooddocument wordt beperkt tot de duur van ťťn reis en kan in principe op dezelfde dag worden afgegeven. Er kunnen geen kinderen worden bijgeschreven. U dient zelf contact op te nemen met de autoriteiten van het betreffende land om te verifiŽren of het Nederlandse nooddocument door hen wordt geaccepteerd.
 • Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Terug naar boven

Bijschrijven van een kind in het paspoort van de ouder(s)

Een kind kan worden bijgeschreven in een reeds bestaand paspoort van de ouder of voogd door middel van een sticker (kosten Ä 20,30) of gelijktijdig bij de aanvraag van een nieuw reisdocument voor de ouder of voogd (kosten Ä 8,70). U kunt deze kosten in contanten te voldoen bij het indienen van de aanvraag.

Bijschrijving van een kind is mogelijk tot en met de 15-jarige leeftijd. Vanaf 16 jaar vervalt de bijschrijving automatisch en dient voor het kind een eigen reisdocument te worden aangevraagd. De aanvrager dient samen met het kind dat wordt bijgeschreven, persoonlijk op het consulaat-generaal te verschijnen.

Wat moet u meenemen?
Voor het bijschrijven van een kind dienen de volgende originele stukken te worden meegenomen:

 • Uw huidige paspoort (met de kinderbijschrijving of uw eerdere paspoort met kinderbijschrijving)
 • Bij verlies of vermissing van het huidige reisdocument: proces-verbaal inzake de vermissing
 • Het paspoort of (indien niet wordt beschikt over een paspoort) de Nederlandse identiteitskaart van de andere persoon die het ouderlijk gezag uitoefent
 • Bij een allereerste bijschrijving (het kind is niet eerder bijgeschreven geweest): een recent en origineel uittreksel uit het geboorteregister van het kind, niet ouder dan 6 maanden. Een uittreksel waarop staat vermelddat het is bestemd voor sociale doeleinden zal niet worden geaccepteerd.
 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier (aanwezig op het consulaat-generaal of te downloaden bij paspoortaanvraagformulier[J4]).
 • De geldige Belgische verblijfskaart.
 • Een kleuren pasfoto. Meer informatie over de voorwaarden waaraan een pasfoto moet voldoen, vindt u op www.paspoortinformatie.nl

Voor elke bijschrijving is schriftelijke toestemming van het ouderlijk gezag (vader en moeder, dan wel de personen die het gezag uitoefenen) vereist. Een schriftelijke toestemming wordt gegeven door het ondertekenen van het aanvraagformulieren het overhandigen van een handgeschreven, ondertekende volmacht.

Hierbij dient het ouderlijk gezag te worden aangetoond. Dit doet u door een van de volgende originele documenten te overhandigen:

 • Uittreksel van de huwelijksakte, niet ouder dan 6 maanden (Let op: trouwboekjes worden niet meer geaccepteerd)
 • Gewaarmerkte kopie van echtscheidingsdocumenten(op te vragen bij de betreffende rechtbank) waaruit blijkt wie het ouderlijk gezag heeft over het minderjarige kind. De gerechtelijke uitspraak dient niet meer voor hoger beroep, verzet of cassatie vatbaar te zijn en dus 'kracht van gewijsde' te hebben, dan wel door verklaringen van berusting onherroepbaar en definitief te zijn gemaakt
 • Adoptiepapieren van een Nederlandse rechtbank
 • Akte van erkenning waaruit blijkt dat de moeder heeft ingestemd met de erkenning.

Akten die niet zijn opgemaakt in Nederland of BelgiŽ dienen te worden gelegaliseerd. Daarnaast moeten de akten zijn vertaald door een in Nederland beŽdigde vertaler.

Een minderjarig buitenlands kind dat na 31 maart 2003 is erkend door een Nederlander (het kind is niet binnen het huwelijk geboren) kan pas de Nederlandse nationaliteit en een Nederlands reisdocument verkrijgen als het drie jaar door deze Nederlander is verzorgd en opgevoed. Dit is niet van toepassing indien de erkenning voor de geboorte heeft plaatsgevonden. (Erkenning op voorhand).

De afhandelduur van de bijschrijving bedraagtminimaal 10 werkdagen. Het (nieuwe) reisdocument kan aangetekend worden opgestuurd naar uw woonadres in BelgiŽ. Daarvoor wordt een bijdrage in de portokosten gevraagd van Ä 6,50.

Paspoortaanvraagformulier

Wilt u een paspoort aanvragen?

Paspoortaanvraagformulier.pdf

Let op:

 • In sommige gevallen kunnen extra documenten, die naar het oordeel van het bevoegd gezag nodig zijn voor de beoordeling van de aanvraag, worden gevraagd
 • Bij twijfel of vragen wordt u verzocht telefonisch contact op te nemen. Dit ter voorkoming dat u tweemaal naar Antwerpen moet reizen
 • Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.
Afspraak maken
Een afspraak voor een adviesgesprek is in een ogenblik gemaakt. Afspreken kan op een van onze kantoren in Lommel of Maaseik. Voor de regio Antwerpen komen onze adviseurs aan huis. Afspraken zijn ook mogelijk ís avonds en op zaterdag.

Een adviesgesprek aanvragen